Cellebrite

עבודה לחידוש ושיפוץ מקיף של מבנה תפעולי ענק של חברה המעניקה שירותי מחשוב, הכולל החלפת התשתיות וחידוש המראה.

המקום הינו מבנה גדול של חמש קומות שכל אחת מהם משתרעת על פני 1500 מ"ר. הלקוח ביקש לבצע חידוש מוחלט של מראה המבנה והחלפת התשתיות תוך כדי המשך פעילות החברה. כמו"כ נדרשה העבודה להתבצע בפרק זמן קצר במיוחד של שלושה חודשים.

הדבר היווה אתגר משמעותי, ולצורך כך גויס צוות עובדים בהיקף עצום של למעלה ממאה עובדים בו זמנית, במגוון רחב של תחומים במקביל זה לזה, עם זאת הוקם צוות חשיבה מיוחד לתיאום אופן ביצוע העבודות, בצורה שלא תפריע לפעילות החברה במהלך זמן ביצוע העבודה. חשיבה מיוחדת ניתנה על אופן פינוי הפסולת והבאת החומרים בדרך שלא תפריע ולא תזיק לעובדי החברה הנמצאים בשטח המבנה.