תכנון-ביצוע – על מה כולם מדברים?

אוהד אלוש, סמנכ"ל הנדסה, טופ דיזיין בניה והשקעות בע"מ, מאי 2020

בעולם הבניה, ישנם כמה סוגים של הסכמי התקשרות בין הלקוח, מזמין העבודה, למבצע. מבחינת אופי ההתחשבנות, הסכם פרויקט בניה יכול להיות הסכם פאושלי או הסכם למדידה, בזה נעסוק במאמר "פאושלי או מדידה – מה ההבדל?", במאמר זה נעסוק בגבולות ותחומי האחריות של הקבלן הראשי.

Aug 2020